hpv.popol.eu

hpv.popol.eu

Wetgeving België

De tabel hieronder werd geleend van de website van de Belgische overheid en geeft een overzicht van de drie verschillende categorieën elektrische fietsen. Daarnaast de nieuwe onderborden die bij de speed pedelec horen..

Voor Nederland gelden lichtjes afwijkende regels, die vind je onderaan deze pagina.

tabel e-fietsen
nieuwe onderborden speed pedelec  
×

Drie soorten e-fietsen


1. Fiets met elektrische hulpmotor (≤ 250 W en ≤ 25 km/u) beschikt enkel over trapondersteuning en heeft geen COC (certificaat van overeenstemming).

2. Gemotoriseerde fiets (≤ 1000 W en ≤ 25 km/u) beschikt altijd over trapondersteuning maar kan ook zijn uitgerust met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken.

3. Speed pedelec (≤ 4000 W en ≤ 45 km/u) is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur. Je kunt door zelf mee te trappen snelheden tot 45 kilometer per uur behalen. Speed pedelecs vallen daardoor niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van de ‘bromfietsen’.


Fiets met elektrische hulpmotor


De Europese Unie heeft een wet goedgekeurd waardoor fietsen uitgerust mogen worden met een elektrische hulpmotor, met een maximum vermogen van 250 Watt en een begrensde topsnelheid van 25km/h, waarbij de motor niet in z'n eentje mag werken (want dan valt de fiets in een andere categorie), maar waarbij de motor slechts ondersteuning kan verlenen als de fietser zelf ook trapt.

Om met dit type fiets te rijden is er geen leeftijdsbeperking.

 Aangezien de fiets met elektrische hulpmotor wordt beschouwd als een gewone fiets, dien je geen B.A. verzekering af te sluiten, geen helm te dragen en niet over een rijbewijs te beschikken.

Natuurlijk is het  verstandig om je hersenpan te beschermen met een fietshelm! En natuurlijk verdient het wél aanbeveling om een of andere vorm van verzekering af te sluiten, voor het geval je in een ongeval betrokken raakt. In België dekt de 'familiale polis' het gebruik van een PAS fiets, maar een (goede) polis rechtsbijstand is aan te bevelen.

Wie zelf zijn gewone fiets ombouwt tot e-bike, b.v. door er een gemotoriseerd wiel in te monteren, kan dit zonder probleem doen, zolang er meegetrapt moet worden, de motor hooguit 250 Watt sterk is en stopt met ondersteunen vanaf 25 km/h.

Gemotoriseerde fiets


Heeft eveneens een elektrische hulpmotor,  ditmaal met een maximum vermogen van 1000 Watt en een begrensde topsnelheid van 25km/h, de motor mag wel alleen werken (zonder trappen), hoewel het "hoofddoel" is dat je toch mee trapt.

Om met dit type fiets te rijden moet je minstens 16 jaar zijn. Je moet geen B.A. verzekering hebben, geen helm dragen en niet over een rijbewijs beschikken.

Wel moet de fiets over een Certificaat van Overeenstemming (COC) beschikken. Je kan dus niet zelf een"gemotoriseerde fiets" in mekaar knutselen.

Speed pedelec


De Speed Pedelec wordt door de wetgever als bromfiets beschouwd, hoewel het "hoofddoel" nog altijd trapondersteuning is.

De motor mag maximaal een vermogen van 4000 Watt hebben en de ondersteuning moet begrensd zijn tot maximaal 45 km/h.

Om met een Speed pedelec te mogen rijden, moet je minstens 16jaar oud zijn, moet je een geldige B.A. verzekering afsluiten, moet je een goedgekeurde helm dragen en, last but not least, moet je een geldig rijbewijs hebben. Als kers op de taart krijgt de Speed pedelec een heus nummerbord, dat achteraan dient bevestigd te worden. En ook hier is een COC vereist.

Verkeersregels


Verkeersregels: voor de fiets met elektrische hulpmotor en de gemotoriseerde fiets zijn de regels voor de fiets van toepassing.

De speed pedelec valt onder de regels voor de bromfietsen klasse B. Ze kunnen via signalisatie worden verplicht of geweerd van het fietspad, in tegenrichting worden toegelaten in éénrichtingsstraten en worden toegelaten tot voorbehouden wegen.

COC


Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht voor de gemotoriseerde fiets en voor de speed pedelec. Het COC waarborgt dat het voertuig met de Europese technische voorschriften overeenstemt. Bewaar dit document op een veilige plaats, je moet het document niet op zak hebben tijdens de verplaatsingen met je fiets. Wanneer je een gemotoriseerde fiets of een speed pedelec koopt, vergeet dan niet het certificaat te vragen.

Nederland


In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen de "gewone" elektrische fiets met trapondersteuning, en de speed pedelec.

Voor de gewone e-fiets gelden volgende regels:

de fiets moet trapondersteuning hebben
meetrappen is nodig om vooruit te komen
de trapondersteuning moet stoppen bij 25 km per uur
de elektromotor heeft een maximum vermogen van 250 watt

er geldt geen minimum leeftijd
er is geen rijbewijs nodig
er is geen WA-verzekering nodig,  de ANWB adviseert wel een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
de fiets heeft geen kenteken
je moet op het verplichte fietspad rijden

Speed pedelec (snelle elektrische fiets)
Sinds 1 januari 2017 zijn de regels voor een speed pedelec veranderd. Koop je een nieuwe speed pedelec dan krijgt deze automatisch een bromfietskenteken.

Sinds 1 juli 2017 moeten alle speed pedelecs een bromfietskentekenplaat hebben. Zodra je met een bromfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor de bromfiets. Je kunt dan wel kiezen of je een goedgekeurde bromfietshelm of speed pedelec-helm draagt.

Voor de speed pedelec gelden volgende regels:

mét meetrappen is de maximale snelheid 45 km per uur
de elektromotor heeft een vermogen tussen de 250 en 4.000 watt
de fiets is voorzien van een achteruitkijkspiegel
een gele kentekenplaat

de minimum leeftijd is 16 jaar
het rijbewijs AM is verplicht
helm verplicht
WA-verzekering is verplicht
45 km/u op de rijbaan
30 km/u op het bromfietspad binnen de bebouwde kom
40 km/u op het bromfietspad buiten de bebouwde kom

bron: ANWB